Рус Бел

Грамадскія аб'яднанні


Віцебскім гарадскім выканаўчым камітэтам зарэгістравана (пастаўлена на ўлік) 54 структуры грамадскіх аб'яднанняў, з іх:

  • ветэранскіх – 5;
  • моладзевых – 2;
  • сацыяльнай дапамогі – 12;
  • нацыянальных культур – 3;
  • абароны навакольнага асяроддзя – 1;
  • фізкультурна-спартыўнай накіраванасці – 11;
  • грамадска-палітычнай накіраванасці – 3;
  • прафесійныя саюзы – 1;
  • асветніцкай, культурна-дасугавай, выхаваўчай накіраванасці – 16.

Найбольш масавыя арганізацыйныя структуры: Гарадскі савет грамадскага аб'яднання ветэранаў; Гарадское аб'яднанне арганізацый прафсаюзаў, якія ўваходзяць у Федэрацыю прафсаюзаў Беларусі;  Гарадская арганізацыя грамадскага аб'яднання «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі».

Дзейнічае каардынацыйны Савет арганізацыйных структур грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партый г. Віцебска (далей - каардынацыйны савет). Ён з'яўляецца пастаянна дзеючым калегіяльным органам па выпрацоўцы і ажыццяўленні ўзгодненых мерапрыемстваў, накіраваных на сумесную рэалізацыю дзяржаўнай сацыяльнай палітыкі і падтрыманне стабільнасці ў грамадстве.

Каардынацыйны савет не з'яўляецца юрыдычнай асобай, не вядзе прадпрымальніцкай, дабрачыннай дзейнасці, не мае ўласнага бюджэту, іншай уласнасці.

Каардынацыйны савет ажыццяўляе сваю дзейнасць на тэрыторыі горада Віцебска ў цесным узаемадзеянні з аддзелам ідэалагічнай работы і па справах моладзі Віцебскага гарвыканкама.

Старшыня Каардынацыйнага савета – Ларыса Канстанцінаўна Аленская (старшыня гарадскога савета Грамадскага аб'яднання ветэранаў).

Тэл: 23-67-17

УскладкаардынацыйнагасаветаўваходзяцьВіцебскаягарадскаяарганізацыяБеларускагаграмадскагааб'яднанняветэранаў; Віцебскаегарадскоеаб'яднаннеарганізацыйпрафсаюзаў, якіяўваходзяцьуФедэрацыюпрафсаюзаўБеларусі; Віцебскаягарадскаяарганізацыя «Братэрства» грамадскагааб'яднання «БеларускісаюзветэранаўвайныўАфганістане»; ВіцебскаягарадскаяарганізацыяБеларускагатаварыстваЧырвонагаКрыжа; Віцебскаягарадскаяарганізацыяграмадскагааб'яднання«Беларускіфондміру»; ВіцебскаегарадскоеаддзяленнеРэспубліканскагаграмадскагааб'яднання«Мацерысупрацьнаркотыкаў»; ВіцебскаягарадскаяарганізацыяГрамадскагааб'яднання«Беларускірэспубліканскісаюзмоладзі»; Віцебскаягарадскаяарганізацыяграмадскагааб'яднання«Беларускісаюзжанчын»; Віцебскаегарадскоеаддзяленнеграмадскагааб'яднання«ЦэнтрправаслаўнайасветыпрападобнайЕфрасінніПолацкай»; ВіцебскаягарадскаяарганізацыяКамуністычнайпартыіБеларусі; Віцебскаягарадскаяарганізацыяграмадскагааб'яднання «Беларускісаюзафіцэраў»; Віцебскаягарадскаяарганізацыяграмадскагааб'яднання «Беларускаетаварыстваінвалідаў»; Віцебскаегарадскоеграмадскаеаб'яднаннепажылыхлюдзей «Залатыўзрост»; Кастрычніцкая, Першамайская, ЧыгуначнаяраённыяарганізацыіРэспубліканскагаграмадскагааб'яднання «БелаяРусь».

Угорадзеажыццяўляюцьдзейнасць 11 палітычныхпартый (Ліберальна-дэмакратычнаяпартыя, Беларускаяпартыялевых «Справядлівысвет», КамуністычнаяпартыяБеларусі, Рэспубліканскаяпартыяпрацыісправядлівасці, Аб'яднанаяграмадзянскаяпартыя, Беларускаясацыял-дэмакратычнаяпартыя (Грамада), Беларускаяпатрыятычнаяпартыя, Беларускаяаграрнаяпартыя, Беларускаясацыяльна-спартыўнаяпартыя, ПартыяБНФ, партыя «Беларускаясацыял-дэмакратычнаяГрамада», якіяпрадстаўленыяўВіцебску 7 гарадскіміструктурамі.